231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

ROT-AVDRAG

Rot-avdraget är en skattelättnad för den som vill renovera, bygga om eller bygga ut byggnader, i första hand bostäder. Avdraget har varierat i storlek under åren, men ligger idag på 30 % av arbetskostnaden eller en max-summa på 50 000 svenska kronor. Om du vill utnyttja ROT-avdraget ska du begära det från början och räkna bort skatteavdraget på fakturan, eftersom det inte går att reglera i efterhand.

Vad kan jag göra ROT-avdrag för?

Du kan göra ROT-avdrag för den delen av kostnaden som berör själva arbetet, det vill säga inte sådant som material eller transporter. Du kan få göra avdrag för arbeten med fönster, men bara om arbetet utförs i närheten av byggnaden som de tillhör. Om hantverkaren tar med sig fönstren till t. ex. en verkstad får du inte göra avdrag för det.

Hur mycket avdrag kan jag göra?

Ditt ROT-avdrag får uppgå till 50 000 kr per person och år, men tänk på att RUT-avdraget också räknas in i den summan. Alltså: totalt sett får du göra avdrag för 50 000 kr för både RUT och ROT under ett år. Det avdrag som du gör under ett år påverkar inte din skattereduktion förrän året efter, vilket kommer att märkas när det är dags för deklaration.

Om du vill göra ROT-avdrag får du inte anlita en släkting för att göra arbetet. Det går bra att använda avdraget för att renovera ett lantbruk, men i så fall får avdraget bara göras för renoveringen som berör bostadshuset. Du kan inte göra avdrag på arbeten på industrifastigheter. Om du är osäker på vad som gäller kan du kontakta Skatteverket. Där hittar du också alla dina ROT- och RUT-avdrag, samt kan göra en beräkning på vad dina framtida avdrag kommer att bli.

Se till att följa reglerna

Rot-avdrag finns till för att göra det bättre både för hantverkare och den som köper tjänsten, men eftersom det finns flera viktiga regler att följa är det bättre att läsa igenom vad som gäller en gång för mycket än en gång för lite. Då vet du att allting stämmer och behöver inte oroa dig. Se alltså till att du inte missar någon viktig aspekt av reglerna, och glöm inte att göra avdraget direkt så att du inte går miste om det.